Ebba Celinders Legat

Ebba Celinders Legat

Til fordel for: 1) Dyrebeskyttelse, herunder pleje af syge dyr, vinterfodring af fugle og vildt samt fodring af husvilde katte. 2) Studie- og rejselegater for unge kunstnere, fortrinsvis malere, der får eller har fået undervisning på Kunstakademiet i København eller et andet dansk kunstakademi. 3) Sygdomsbekæmpelse ved tildeling af legatportioner til læger eller andre, eventuelt videnskabelige forskningsinstitutter, der arbejder på udforskning af sygdomme og midler til deres bekæmpelse og forebyggelse. Ansøgning med eventuelle bilag bedes fremsendt i 1 eksemplar. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. til hver kategori. Såfremt ansøgningen ønskes retur, bedes frankeret svarkuvert medsendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar