Ebba og Aksel Schølins Fond

Ebba og Aksel Schølins Fond

Til fremme af den kliniske eksperimentale kræftforskning ved nordjyske kræftbehandlingsafdelinger. Legatet kan søges af enkeltpersoner eller grupper tilknyttet Aalborg Sygehus, men bestyrelsen kan også yde støtte på eget initiativ. Der skal vedlægges projektbeskrivelse og budget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar