Edb Centret Herning-Hjørrings Fond

Edb Centret Herning-Hjørrings Fond

At bevare og videreudvikle selskabsdrevne virksomheder, uddannelsesstøtte til personalet, støtte til edb-teknologisk udvikling i stifterbankernes områder samt at udøve de med aktiebesiddelsen forbundne rettigheder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar