Edith Johanne Margrethe Larsen’s Fond til bekæmpelse af psoriasis (Psoriasis-Fonden)

Edith Johanne Margrethe Larsen´s Fond til bekæmpelse af psoriasis (Psoriasis-Fonden)

Fondens formål er at støtte bekæmpelsen af sygdommen psoriasis og beslægtede sygdomme ved at yde økonomisk støtte til forskningsformål, herunder indkøb af apparatur, studierejser og aflønning af arbejdsbistand.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist bekendtgøres i Ugeskrift for Læger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar