Edith og Hans Knudsens Legat

Edith og Hans Knudsens Legat

Legatet uddeles til værdigt trængende personer til hjælp under sygdom eller til hjælp til uddannelse, dog således at legatstifternes familie har fortrinsret til legatet. Såfremt der ikke er modtaget besked om uddelingen ultimo juni, er ansøgningen ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar