Edith og Sten Jacobsens Fond

Edith og Sten Jacobsens Fond

Ophold på kursteder og helsecentre, primært sådanne, der drives ud fra vegetariske principper samt til forskning m.v. vedrørende alternative behandlingsformer.
Yderligere oplysninger: Fondens midler (renterne) fordeles i portioner een gang hver sommer og fortrinsvis til en morsingbo, som forpligter sig til mindst en uges ophold på et
vegetarisk kursted. Portionsstørrelsen bestemmes af bestyrelsen, alt efter ansøgerantal og rentetilskrivningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar