Edward Bechs Familielegat

Edward Bechs Familielegat

Til visse slægtninge af hofjægermester A. W. Bech til Valbygård (født 21. juli 1815) og etatsråd Jørgen Bech til Tårnborg (født 24. februar 1808). Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar