Efterslægtssamfundets Legat

Efterslægtssamfundets Legat

Yder understøttelse af lærere i København og på Frederiksberg, fortrinsvis dimitender fra Efterslægtsselskabets Skole eller tidligere ansatte ved skolen. Der uddeles årligt ca. 12-15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar