Egebjerg Kommunes Fælleslegat for værdige trængende

Egebjerg Kommunes Fælleslegat for værdige trængende

Gravstedsvedligeholdelse, uddeling til især enlige ældre kvinder, trivselsfremmende foranstaltninger for kommunens ældre borgere.
Yderligere oplysninger: Legatansøgninger stiles til Det Sociale Udvalg.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar