Egmont Fonden

Egmont Fonden

Egmont Fondens almennyttige indsats fokuserer på to indsatsområder: Omsorg og Læring. Ifølge Egmont Fondens almennyttige strategi skal den største del af fondens støtte gå til aktiviteter under overskriften ”Omsorg”. Det forstås som initiativer, der fremmer børn og unges håndtering af livskriser. Det kan f.eks. være i situationer, hvor børnene og deres familier oplever sygdom, død, vold eller konflikt helt tæt inde på livet. Det andet strategiske indsatsområde for Egmont Fondens arbejde er ”Læring”. Målgruppen for Egmont Fondens almennyttige indsats er alle børn og unge, men fonden prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Egmont Fonden støtter primært aktiviteter i Danmark. Dog støtter vi desuden enkelte projekter i Norge på områder, hvor vi har udviklet en særlig kompetence. Egmont Fonden har ikke fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne behandles løbende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar