EGV’s Legatfond af 1. januar 1985

EGV´s Legatfond af 1. januar 1985

Hjælpe ældre mennesker til at klare sig selv bedst og længst muligt og bidrage til at opfylde deres bolig- og plejebehov.
Yderligere oplysninger: Fonden yder i særlige trangstilfælde personlig støtte til ældre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar