Eiler Kølpin Petersens & hustru Marie f. Nielsens Legat

Eiler Kølpin Petersens & hustru Marie f. Nielsens Legat

Støtte ubemidlede unge, der har påbegyndt videre uddannelse. Støtte personer, der pga. sygdom eller forsørgers død er kommet i trang.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeler 4 portioner á kr. 1000 ledige til: a) unge der har vist anlæg og
flid under skolegang og påbegyndt videre uddannelse ca.10 legatportioner á kr. 1000 ledige til: b) personer der som følge af sygdom eller forsørgers død er kommet i trang.
Kan kun søges i perioden 1. januar - 15. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar