Einar Hansens Forskningsfond

Einar Hansens Forskningsfond

At fremme det videnskabelige samarbejde og institutionskontakterne mellem de humanistiske discipliner ved Københavns og Lunds Universitet gennem symposier, ekskursioner og gæstebesøg. Ansøgningsskema fås på nedenstående adresse eller kan afhentes på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar