Ejnar Madsens Legat, Føvling

Ejnar Madsens Legat, Føvling

Støtte fra fonden kan opnås under forudsætning af, at den pågældende har gennemgået grundskole på primært Ladelund Landbrugsskole eller Korinth Landbrugsskole. Herudover kræves det, at den pågældende har gennemgået Faglig-teknisk/driftslederkursus på Ladelund Landbrugsskole. Personer, der opfylder ovennævnte betingelser, er herefter støtteberettigede, når de er optaget på Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, en landbrugsteknikerskole i Danmark. Der uddeles portioner à 2-5.000 kr. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar