Ejnar og Valborg Hansens Mindelegat

Ejnar og Valborg Hansens Mindelegat

Efter anvisning af bestyrelsen, skal det årlige afkast hvert år på Ejnar Hansens dødsdag, udbetales til 4 unge dygtige landmænd, der, uden egen skyld, er kommet i økonomiske vanskeligheder. Ansøger skal have haft endelig adkomst til sin ejendom i mindst 5 år, have jordbrug som væsentligste erhverv og må ikke være fyldt 40 år. Der findes ikke specielt ansøgningsskema, men der findes et skema til nogle få økonomiske oplysninger. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar