Ekspeditionssekretær, cand. jur. Torkil Steenbecks Legat

Ekspeditionssekretær, cand. jur. Torkil Steenbecks Legat

Forebyggelse, helbredelse eller behandling af sygdomme. Personer i trang som følge af sygdom eller svagelighed. Personer i trang som følge af udviklingen i samfundet m.v.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeler et antal legatportioner til 1. Personer, som på grund af sygdom eller svagelighed er kommet i trang. 2. Personer, hvis levevilkår som følge af indtrufne omstændigheder eller udviklingen i samfundet er blevet væsentligt forringede, og som derved er kommet i trang. 3. Virksomhed eller projekter - herunder forskningsvirksomhed og -projekter, hvis formål er forebyggelse, helbredelse eller behandling af menneskelige sygdomme eller handicap eller forbedring af levevilkårene for personer, der er eller har været ramt heraf. Ansøgninger under punkt 1 og 2 kan rekvireres i august måned ved indsendelse af frankeret svarkuvert (5.00 kr.) og kun indsendes i tiden 1.-15. september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar