Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil Steenbecks legat

Ekspeditionssekretær, cand.jur. Torkil Steenbecks legat

Ansøgningsskemaer anvendes ved ansøgning om legater til personer i økonomisk trang og uddeles til personer, a) som på grund af sygdom eller svagelighed er kommet i trang, og/eller b) hvis levevilkår som følge af indtrufne omstændigheder eller udviklingen i samfundet er blevet væsentligt forringede, og som derved er kommet i trang. Disse legater, der er på omkring 5.000 kr., uddeles kun hvert andet år og kun i ulige år, dvs. i 2013, 2015 osv. Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved efter den 1. august det pågældende år at sende e-mail eller ved at sende frankeret svarkuvert til advokat Gabriel Rohde. Ansøgningsskemaer fra tidligere år kan ikke anvendes. Legatets bestyrelse behandler ansøgninger to gange om året: i april og i november. For at komme i betragtning skal ansøgning (som skal sendes i ét eksemplar i papirudgave, dvs. ikke pr. e-mail) sendes henholdsvis inden den 15. april og inden den 15. oktober. På grund af antallet af ansøgninger er det ikke muligt at give meddelelse til ansøgere, som ikke får tildelt legat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar