Ekstrafondet for Arbejdere i SAS, Danmark

Ekstrafondet for Arbejdere i SAS, Danmark

Yde økonomisk understøttelse til arbejdere i SAS, Københavns Luftgodsstation og SAS Catering, der er overgået til førtids-, folke- eller invalidepension. Ansøgningsfrister er 20. december, 20. marts, 20. juni og 20. september. Uddeling sker medio januar, april, juli og oktober. Der uddeles ca. 1.500.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar