El-lærlingenes Aktivitetsfond af 1983

El-lærlingenes Aktivitetsfond af 1983

Støtte til faglige aktiviteter, som kan forbedre el-lærlingenes løn- og arbejdsvilkår, samt støtte til faglige aktiviteter, som generelt tager sigte på at forbedre alle uddannelsessøgendes interesser. Fondens bestyrelse afgør, hvordan og i hvilken udstrækning støtten til de angivne formål kan ydes. Der kan ikke ydes støtte til politiske partier og ungdomsorganisationer. Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar