Elevstøttefondet Haslev Udvidede Højskoles Elevforening

Elevstøttefondet Haslev Udvidede Højskoles Elevforening

Elevstøttefonden har til formål at give økonomisk mulighed for at gennemføre et ophold på Haslev Udvidede Højskole. Der gives støtte til kommende elever, som er
tilmeldt et af skolens kurser, og som er engageret i eller ønsker at engagere sig i kirkeligt arbejde.
Yderligere oplysninger: Alle økonomiske trængte, som ønsker et ophold på Haslev udvidede Højskole kan søge fondet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar