Eli Lilly’s Diabetologiske Forskningsfond

Eli Lilly´s Diabetologiske Forskningsfond

Støtte til især yngre forskeres videnskabelige projekter, der gennemføres med henblik på opnåelse af ph.d.- eller doktorgraden. Andre ansøgere vil dog også komme i betragtning, og i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til studierejser. Fonden dækker udelukkende forskning inden for det diabetologiske område.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer. Protokol/projektbeskrivelse, budget, CV og anbefaling
skal vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar