Eli Lilly’s Psykiatriske Forskningsfond

Eli Lilly´s Psykiatriske Forskningsfond

Støtte til især yngre forskeres videnskabelige projekter, der gennemføres med henblik på opnåelse af ph.d- eller doktorgraden. Andre ansøgere vil dog også komme i betragtning, og i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til studierejser. Fonden dækker udelukkende forskning inden for det psykiatriske område.
Yderligere oplysninger: Ansøgning i 3 eksemplarer. Protekol/projektbeskrivelse, budget, CV og anbefaling
skal vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar