Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond

Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond

Støtte til unge fra Silkeborg-området til, efter endt grunduddannelse, at gennemføre en videreuddannelse. Legatnyderen må, for at opfylde betingelsen ung, ved tildelingen ikke være fyldt 35 år. Som grunduddannelse tænkes på en uddannelse af teoretisk og praktisk tilsnit eller alene teoretisk boglig uddannelse. Tilknytning til Silkeborg-området kan enten være i kraft af ophold i barndom og skoletid eller virke i Silkeborg-området efter grunduddannelse. Uddeling sker hvert år i juni måned efter annoncering i lokale medier. Ansøgninger, som modtages uden for denne periode, tages ikke i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar