Elisabeth Schwartz, født Tafdrups Familielegat

Elisabeth Schwartz, født Tafdrups Familielegat

At yde hjælp til uddannelse og understøttelse for efterkommere af slægterne Tafdrup og Schwartz.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges - for uddannelse, understøttelse af ældre, brudeudstyr - af efterkommere af skræddermester Poul Chr. Tafdrup og kancelliråd Th. Schwartz.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar