Ella Carlsson, f. Wettendorffs Legat (fond)

Ella Carlsson, f. Wettendorffs Legat (fond)

Rentenydelse for sygeplejerske Ella Christensen, sålænge hun lever, og derefter uddeles til økonomisk, dårligt stillede personer i Korsør Kommune, som lider af gigtsygdomme eller dissemineret sclerose. Ansøgning skal bilægges ansøgers senest modtagne årsopgørelse fra skattevæsenet, redegørelse for økonomiske forhold, oplysning om behov for økonomisk hjælp til konkrete formål samt oplysning om ansøgers sygdom, bilagt lægeerklæring.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar