Ella Louise og Yrsa Petrea Bang-Hansens Legat

Ella Louise og Yrsa Petrea Bang-Hansens Legat

Støtte forhenværende husbestyrerinder og husassistenter, kvindelige såvel som mandlige, der på grund af sygdom, svækkelse eller alder har måttet ophøre med deres gerning. Husassistenter skal have haft langvarig ansættelse samme sted. Legatportion max. 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar