Ella Marie Lundsteds Legat til understøttelse for enker efter politibetjente i Odense Købstad

Ella Marie Lundsteds Legat til understøttelse for enker efter politibetjente i Odense Købstad

Yder huslejehjælp til enker efter polititjenestemænd, der ved deres død var medlemmer af Odense Politis Understøttelses Forening. 20-30 legatportioner a 1.000-3.000 kr. Der uddeles årligt ca. 27.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar