Ellen Hørup’s Fond for børns ferie

Ellen Hørup´s Fond for børns ferie

Til børn fra København, som på grund af sygdom, boligforhold, dårlig økonomi i familien, eller af andre årsager har behov for et ferieophold. Legatet gives fortrinsvis til ferieophold i Danmark, hvor der ikke ydes støtte fra offentlige midler. Ansøgningen skal indeholde dokumentation (fx selvangivelse eller årsopgørelse) af økonomiske forhold og andre forhold af betydning for ferieopholdet. Ansøgningen skal desuden være anbefalet af en læge, præst, sagsbehandler eller lignende. Ansøgere, som har modtaget støtte fra andre fonde, skal oplyse dette. Legatmidlerne er begrænsede, så legatportionerne er beskedne. Der må forventes nogle måneders behandlingstid.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar