Ellen Hørup’s Fond

Ellen Hørup´s Fond

Til: 1) personer, der er kommet i forsorgsmæssige vanskeligheder, og hvor hjælp ikke kan ydes fra offentlige midler, 2) virksomheder, som sigter mod at gavne udsatte grupper i det danske samfund, 3) virksomheder, som sigter mod at forbedre ligestilling mellem kønnene og mellem grupper i samfundet, 4) virksomheder, som sigter imod at styrke fredsarbejde og fremme mellemfolkelig forståelse. Personlige ansøgninger skal indeholde dokumentation (fx selvangivelse eller årsopgørelse) af økonomiske forhold og behandles kun, hvis de er anbefalet af en læge, præst, sagsbehandler eller lign. Ansøgninger fra grupper eller foreninger skal indeholde udførlig beskrivelse af det formål, der søges til, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Legatmidlerne er begrænsede, så portionerne er beskedne. Der må forventes nogle måneders behandlingstid.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar