Ellen Ibsens Mindelegat

Ellen Ibsens Mindelegat

Alle ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, der er medlem af Ergoterapeutforeningen kan søge legatet, men det uddeles fortrinsvis til ældre, ubemidlede ansøgere, der er under uddannelse på en af skolerne for ergoterapeuter eller søger efteruddannelse eller videreuddannelse inden for faget, herunder planlagte studierejser eller kursusophold i udlandet. Ansøgning skal være ledsaget af dokumentation for økonomiske forhold. Hertil anvendes dokumentation, som i art og omfang svarer til det, der kræves ved ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af projektets art og hvor langt fremskredet, planlægning er. Desuden skal det oplyses, om der er søgt og evt. bevilget støtte fra andre instanser. Yderligere oplysninger kan fås på hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar