Ellen Lauritzens og Carl Jacob og Hustrus Legat

Ellen Lauritzens og Carl Jacob og Hustrus Legat

Kan søges af: 1. mænd og kvinder, fortrinsvis ældre. 2. Værdigt trængende enligt stillede kvinder, fortrinsvis yngre. 3. Enlige mødre og svagelig børn til rekreation, herunder rekreationsrejser. Kortfattet ansøgning skal indeholde Curriculum vitae, oplysning om fulde navn, cpr.nr., bankkontonummer, adresse samt oplysninger om ansøgerens indtægt og formue, grund til ansøgning og plan for rekreation. Svar sendes kun til legatmodtagere. Ingen attester eller anbefalinger tilbagesendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar