Ellen Margaret Borgens Legat

Ellen Margaret Borgens Legat

Der ydes støtte til unge trængende kvinder mellem 16 og 25 år, til hjælp til uddannelse eller til at stifte hjem. Elever fra Ingrid Jespersens Skole har fortrinsret.
Yderligere oplysninger: Frankeret svarkuvert vedlægges ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar