Ellen Margrethe og Edgar Gammeltoft’s Mindefond

Ellen Margrethe og Edgar Gammeltoft´s Mindefond

Renteindtægter af fondens kapital kan anvendes til hjælp til uddannelse til økonomisk dårligt stillede unge, som bor i Henne sogn og til yngre handicappede, som bor i Henne sogn. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere nok fra Henne Sogn, kan midlerne uddeles efter samme kriterier til ansøgere fra det tidligere Blaabjerg kommune i øvrigt. Fonden annonceres i oktober med ansøgningsfrist omkring medio november.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar