Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat

Ellen Schiander Holberg Fonden og Jens Olesens & Hustrus Legat er to sammenlagte fonde, der uddeler legater til ubemidledes opholdSkodsborg Kurhotel & Spa A/S, Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg. Ved ubemidlet forstås personer med indtægter, der højest svarer til grænserne for opnåelse af fri proces. Den ene del af legatet ydes fortrinsvist til medlemmer af Syvende Dags Adventisterne i Danmark. Denne del af legatet er skattepligtigt for legatmodtageren, og legatet omfatter også skattebeløbet. Den anden del af legatet er skattefrit hos legatmodtageren. Der er ingen frister for ansøgninger, der kan sendes hele året billagt seneste årsopgørelse fra skattevæsnet samt lægeerklæring.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar