Ellen Wulff’s Mindefond til fordel for amatørmusikken i Danmark

Ellen Wulff´s Mindefond til fordel for amatørmusikken i Danmark

Støtte og fremme af amatørmusikken i Danmark, især Dansk Amatørorkester Samvirkes virksomhed.
Yderligere oplysninger: Fondens indtægter anvendes til støtte af Dansk Amatørorkester Samvirkes virksomhed, derunder kurser og stævner, indkøb af noder og instrumenter, kurser for dirigenter m.v. samt ethvert andet formål, hvorved dets arbejde for aktiv musikudøvelse kan støttes. I det omfang, det er muligt, kan der også ydes bidrag
til Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) eller til enkelte grene af amatørmusikken, såsom Dansk Amatør-Orkesterforbund (blæseorkestrene), korforeninger, kammermusikforeninger etc. Der kan ikke forventes svar på ansøgninger, der ikke imødekommes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar