Elly og Jens Rasmussens Fond

Elly og Jens Rasmussens Fond

Fondens formål er at støtte almennyttige eller almenvelgørende formål med særlig vægt på ældre menneskers livskvalitet i hverdagen. Fonden uddeler hvert år i maj/juni et antal mindre legater (5.-50.000 kr.), i hvilken forbindelse alle ansøgninger, der er modtaget inden da tages i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar