Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard og søn William Bernhard Izards Fond til fordel for ældre mennesker

Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard og søn William Bernhard Izards Fond til fordel for ældre mennesker

At yde tilskud til ældre økonomisk vanskeligt stillede, fortrinsvis syge eller svagelige til landophold og rekreation.
Yderligere oplysninger: Ansøgning om støtte med konkret oplysning om ansøgerens alder, helbredstilstand,
indtægt, formue og CPR-nr. indsendes i 3 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar