Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard & Søn, William Bernhard Izards Fond

Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard & Søn, William Bernhard Izards Fond

Støtte til ubemidlede, økonomisk vanskeligt stillede, fortrinsvis svagelige eller sygdomssvækkede mennesker til rekreationsophold eller lign., hvor pågældende har vanskeligt ved at bekoste sådanne helbredsfremmende opholdsmuligheder. Ansøgningsskema fremsendes ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar