Elna Marie Holms Legat

Elna Marie Holms Legat

Støtte til værdigt trængende folke- og førtidspensionister i Haderslev Kommune. Til dokumentation skal kopi af seneste slutopgørelse fra skattevæsenet vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar