Elna og Carl Ottesens Familielegat

Elna og Carl Ottesens Familielegat

For trængende personer, fortrinsvis for legatstifternes familie og fortrinsvis som huslejetilskud. Tilfredsstillende skattemæssig dokumentation bedes vedlagt. Dersom originaldokumenter ønskes returneret, må frankeret svarkuvert vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar