Elna og Louis Schottlænders Legat

Elna og Louis Schottlænders Legat

Udlån af legatets midler til dansksindede unge landmænd bosiddende i de tidligere Aabenraa og Tønder amter.
Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar