Elna og Rasmus Christensens Mindelegat

Elna og Rasmus Christensens Mindelegat

Støtte til den personkreds, der kan dokumentere at tilhøre legatstifternes slægt
(søskendes børn og deres afkom) samt til de af legatstifterne i deres testamente
med tillæg nævnte nære venner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar