Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond

Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond

Medicinsk forskning, primært polio og cancer. Der uddeles årligt ca. 900.000 kr. Ansøgning skal indeholde oplysning om ansøgers cpr.nr. eller SE-nr. ellers kan den ikke forventes at blive behandlet. P.g.a. ansøgningernes antal gives kun meddelelse såfremt ansøgning imødekommes. Kun eet eksemplar af ansøgningen er nødvendig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar