Emil Lorenzens Mindelegat

Emil Lorenzens Mindelegat

Til enlige agtværdige borgerlige kvinder til livets underhold desuden til personer, som på grund af sygdom eller lignende årsager har det vanskeligt, og til unge mennesker til hjælp til uddannelse. Uddannelsesstøtte gives kun i særlige tilfælde. Har man intet hørt inden 15. juni, er man ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar