Emile Robin m.fl’s Legat til fordel for Redningspersonel og dets Slægt

Emile Robin m.fl´s Legat til fordel for Redningspersonel og dets Slægt

Støtte til økonomisk svagt stillet redningspersonel og deres slægt.
Yderligere oplysninger: Legatet yder støtte til: a. Økonomisk svagt stillet redningspersonel, der er kommet til skade i tjenesten, afskediget på grund af alder eller som i øvrigt har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i tjeneste, samt enker og mindreårige børn af dette personel. b. Slægt efter redningspersonel, der er omkommet i tjenesten.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar