Emmy og Harald Hansens Mindelegat Aalborg

Emmy og Harald Hansens Mindelegat Aalborg

Årlig uddeling af legatportioner til værdigt trængende kvinder, som er kommet i nød.
Yderligere oplysninger: Legatets midler blev i 1987 uddelt til: en trængende enligt stillet kvinde med skolesøgende børn, til en trængende kvinde, der på grund af sygdom eller andre årsager uforskyldt var kommet i økonomiske vanskeligheder og til en trængende kvinde i det første år efter svær sygdom. Det gælder her for alle at de skal være boende i Nordjyllands amt. Desuden blev der uddelt et legat til et trængende ungt menneske til hjælp i det første år efter en alvorlig sygdom, her kom tuberkulosepatienter i første række. Legatet kan kun søges efter forudgående
indkaldelse i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar