Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat Til unge over 18 år med eksamen fra Aabenraa Gymnasium og HF, Aabenraa Købmandsskole, EUC Syd, Aabenraa eller Gråsten Landbrugsskole. Gives til individuelle uddannelsesophold i udlandet. Der vil ved udvælgelsen især blive lagt vægt på hidtil opnåede skoleresultater/anbefalinger fra skolen samt uddannelsesopholdets relevans til fremtidig uddannelse. Yderligere oplysninger: Der forventes en kortfattet… Fortsæt læsning af Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svanes Mindelegat

Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svanes Mindelegat Til videre uddannelse i national og folkelig henseende. Eventuelt til boglegat for historiestuderende. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af unge danske mænd og kvinder hjemmehørende i Åbenrå retskreds, fortrinsvis under ophold på højskole eller seminarium, evt. til boglegat for historiestuderende. Skulle der ikke findes kvalificerede ansøgere hjemmehørende… Fortsæt læsning af Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svanes Mindelegat

Den Velgørende Fond i Aabenraa

Den Velgørende Fond i Aabenraa Til personer i Aabenraa kommune, der er økonomisk trængende, herunder familier, enlige, forældreløse børn, børn af værdige trængende forældre kan søge om et beløb fra fonden. Desuden kan ældre borgere i Aabenraa kommune søge om hjælp til delvis dækning af boligudgifter. Den årlige uddeling/legatportionernes størrelse varierer fra år til år.… Fortsæt læsning af Den Velgørende Fond i Aabenraa

Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond

Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond Udlån af fondens midler sker til studerende, hvis forældre har bopæl i Aabenraa kommune og fortrinsvis, hvor det vil være nødvendigt at etablere sig i en anden kommune i forbindelse med uddannelse af længere varighed på højere læreanstalt, seminarium, teknikum eller lignende. Hjælpen ydes som lån og kun til en… Fortsæt læsning af Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond