Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Unibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat Til unge over 18 år med eksamen fra Aabenraa Gymnasium og HF, Aabenraa Købmandsskole, EUC Syd, Aabenraa eller Gråsten Landbrugsskole. Gives til individuelle uddannelsesophold i udlandet. Der vil ved udvælgelsen især blive lagt vægt på hidtil opnåede skoleresultater/anbefalinger fra skolen samt uddannelsesopholdets relevans til fremtidig uddannelse. Yderligere oplysninger: Der forventes en kortfattet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svanes Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svanes Mindelegat Til videre uddannelse i national og folkelig henseende. Eventuelt til boglegat for historiestuderende. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af unge danske mænd og kvinder hjemmehørende i Åbenrå retskreds, fortrinsvis under ophold på højskole eller seminarium, evt. til boglegat for historiestuderende. Skulle der ikke findes kvalificerede ansøgere hjemmehørende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den Velgørende Fond i Aabenraa

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den Velgørende Fond i Aabenraa Til personer i Aabenraa kommune, der er økonomisk trængende, herunder familier, enlige, forældreløse børn, børn af værdige trængende forældre kan søge om et beløb fra fonden. Desuden kan ældre borgere i Aabenraa kommune søge om hjælp til delvis dækning af boligudgifter. Den årlige uddeling/legatportionernes størrelse varierer fra år til år. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den Sønderjydske fonds Aabenraa-studenterlegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den Sønderjydske fonds Aabenraa-studenterlegat Til videregående uddannelse af tidligere elever fra Aabenraa Statsskole. Se også:Den Sønderjydske fonds Tønder-studenterlegatDen Sønderjydske Fonds Legat til fremme af Danskheden nord og syd for grænsenDen Sønderjydske Fonds Mindelegat til vedligeholdelse af den Sønderjydske kirkegård i BraineAabenraa Samfundets Jubilæums Legat af 23. August 1945Kai Brundstrups MindelegatAabenraa Handelsstandsforenings Undervisningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aabenraa Samfundets Jubilæums Legat af 23. August 1945

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aabenraa Samfundets Jubilæums Legat af 23. August 1945 Skolen bestyrer ovenstående legat, der kan søges af skolens tidligere elever, på et skema, som kan hentes på skolens hjemmeside. Se også:Den Sønderjydske fonds Aabenraa-studenterlegatSønderborg Samfundets LånefondHenriette Marie Hansen’s Legat3. November-Fonden v/Ingeborg og Morten PoulsenJacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens LegatAabenraa Handelsstandsforenings Undervisningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aabenraa kommunes Studie- og Uddannelsesfond Udlån af fondens midler sker til studerende, hvis forældre har bopæl i Aabenraa kommune og fortrinsvis, hvor det vil være nødvendigt at etablere sig i en anden kommune i forbindelse med uddannelse af længere varighed på højere læreanstalt, seminarium, teknikum eller lignende. Hjælpen ydes som lån og kun til en […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aabenraa Handelsstandsforenings Undervisningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aabenraa Handelsstandsforenings Undervisningsfond Se også:Aabenraa Handelsstandsforening’s UnderstøttelsesfondDen Sønderjydske fonds Aabenraa-studenterlegatDen Velgørende Fond i AabenraaGraasten Handelsstandsforenings Jubilæumsfond af 1959Unibank Aabenraa-afdelings UddannelseslegatRudkøbing Handelsstandsforenings Uddannelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aabenraa Handelsstandsforening’s Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aabenraa Handelsstandsforening´s Understøttelsesfond Yder støtte til nuværende og tidligere medlemmer af Aabenraa Handelsstandsforening, der er i trang eller disses familier. Der uddeles årligt ca. 14.000 kr. Se også:Dora og Peter Hansens MindelegatDen Velgørende Fond i AabenraaDen Sønderjydske fonds Aabenraa-studenterlegatAabenraa Handelsstandsforenings UndervisningsfondAabenraa Byhistoriske Forenings BevaringsfondUnibank Aabenraa-afdelings Uddannelseslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond Virke for bevarelse af gamle huse og gadebilleder i Åbenrå kommune. Fonden kan yde lån mod pant i fast ejendom. Der uddeles ca. årligt 180.000 kr. Se også:Rønnes BevaringsfondVarde BevaringsfondFarum BevaringsfondStore Magleby BevaringsfondDen Velgørende Fond i AabenraaAssens Kommunes Jubilæumsfond af 1974

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges