Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg

Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg Udbetales til værdige trængende medlemmer, evt. forhenværende medlemmer, af Aalborg Murer- eller Tømrermesterforening eller enker efter sådanne. Yderligere oplysninger: For at ansøgningen kan komme i betragtning, må vedkommende mester – der selv søger – eller hvis enke søger legatet, opfylde følgende betingelser: 1. Have været uafbrudt medlem… Fortsæt læsning af Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg

Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds. Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter,… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond Støtte til tidligere medarbejdere i de virksomheder, som har været ejet af CVL Holding A/S (nu likvideret, tidligere med navnet Vagn Larsen Holding A/S, Aalborg) eller til sådanne medarbejderes efterlevende hustruer og/eller børn. (Dokumentation for ansættelsesforhold skal vedlægges ansøgning.) Støtte til stifterens familie. Støtte til almennyttige formål.… Fortsæt læsning af Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond