Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i Aalborg Udbetales til værdige trængende medlemmer, evt. forhenværende medlemmer, af Aalborg Murer- eller Tømrermesterforening eller enker efter sådanne. Yderligere oplysninger: For at ansøgningen kan komme i betragtning, må vedkommende mester – der selv søger – eller hvis enke søger legatet, opfylde følgende betingelser: 1. Have været uafbrudt medlem […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for Foreningen af Advokater i Aalborg og Nørresundby

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for Foreningen af Advokater i Aalborg og Nørresundby Understøttelse og hjælp til uddannelse til enker og børn efter advokater, der har været medlem m.v. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Se også:Aalborg-Nørresundby-Søfarts-ServiceUnderstøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds UddannelseForeningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes EfterladteAalborg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds. Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Magdalene Willemoes Legat for døvstumme i Aalborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Magdalene Willemoes Legat for døvstumme i Aalborg Hjælp til døve i Aalborg. Se også:Legat til Fremme af Menighedslivet i AalborgAalborg Symfoniorkesters FondFrk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i AalborgCand. polit. Theodor Seedorff-Ree’s Mindelegat i Aalborg Aalborg StiftstidendeCand. polit. Theodor Seedorff-Ree’s Mindelegat i Aalborg Aalborg StiftsbogtrykkeriAalborg Katedralskoles Lærerkollegiums Rejselegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad Uddeling halvårlig til værdige ugifte kvinder eller enker af den dannede klasse, der har kendt bedre dage dage og som bor i Aalborg og er fyldt 50 år. Se også:Frk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i AalborgRevisor Poul Sixtus Hingel og ægtefælle Anna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat til Fremme af Menighedslivet i Aalborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat til Fremme af Menighedslivet i Aalborg Til kirkelige formål indenfor den danske evangelisk-lutherske folkekirkes rammer, først og fremmest til fremme af menighedslivet i Aalborg. Det har ikke igennem mange år været muligt at støtte formål uden for Aalborg Se også:Provst Jacob Christian Beckers MindelegatAalborg Kjøbstads Almindelige Understøttelsesforening – Aalborg JulemærketAalborg SømandshjemSofus og Louise Raaens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond Støtte til tidligere medarbejdere i de virksomheder, som har været ejet af CVL Holding A/S (nu likvideret, tidligere med navnet Vagn Larsen Holding A/S, Aalborg) eller til sådanne medarbejderes efterlevende hustruer og/eller børn. (Dokumentation for ansættelsesforhold skal vedlægges ansøgning.) Støtte til stifterens familie. Støtte til almennyttige formål. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jyden Konfektion’s Fond, Aalborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jyden Konfektion´s Fond, Aalborg Til medarbejdere i A/S Jyden Konfektion, herunder til uddannelse, arbejdsmiljø eller andre formål indenfor beklædningsindustrien. Støtte til familiemedlemmer. Se også:Aalborg Symfoniorkesters FondLegat til Fremme af Menighedslivet i AalborgKonsul J. Villemoes Jubilæumslegat IIIFond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i Aalborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i Aalborg Til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kur og pleje, medicin m.v. for i Aalborg fødte eller hjemmehørende, fortrinsvis ugifte, værdige og trængende kvinder. Se også:Frøken Gabels Legat til værdige og trængende syge i ÅlborgHougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg KøbstadAalborg […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges