Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By

Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By Til ubemidlede kvinder over 30 år af præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg. Ansøgning skal vedlægges kopi af seneste årsopgørelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune

Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune Uddeles til døgninstitutioner for børn i Aalborg Kommune. Legatet skal komme børnene eller disses forældre tilgode. Ansøges efter forudgående indkaldelse af ansøgninger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Emmy og Harald Hansens Mindelegat Aalborg

Emmy og Harald Hansens Mindelegat Aalborg Årlig uddeling af legatportioner til værdigt trængende kvinder, som er kommet i nød. Yderligere oplysninger: Legatets midler blev i 1987 uddelt til: en trængende enligt stillet kvinde med skolesøgende børn, til en trængende kvinde, der på grund af sygdom eller andre årsager uforskyldt var kommet i økonomiske vanskeligheder og… Fortsæt læsning af Emmy og Harald Hansens Mindelegat Aalborg

Emilie Øhlenschlægers Konfirmationsudstyrslegat for fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg

Emilie Øhlenschlægers Konfirmationsudstyrslegat for fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg Legatportioner tildeles fattige og forældreløse pigebørn i Aalborg til konfirmation. Yderligere oplysninger: Uddeles til forårskonfirmationer efter indstilling af domprovsten. Legatet afvikles over en periode på 3 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse Yder støtte til økonomisk trængende børn og unge, der inden deres 20. år er angrebet af kræft og behandles på radiumstationen eller på børneafdelingen i Ålborg. Kan søges hele året via børneafdelingen. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse (800)

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse (800) Støtte for økonomisk trængende unge, der inden 20. år er angrebet af kræft og behandles på radiumstationen i Ålborg. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres ikke, men tilbydes gennem radiumstationen Aalborg. Legatet har hos Kræftens Bekæmpelse nr.: 800. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]