Aalborg Katedralskoles Jubilæumsfond

Aalborg Katedralskoles Jubilæumsfond Fondens formål er at yde støtte til studenter og HF´ere fra Aalborg Katedralskole, som vil studere videre. Yderligere oplysninger: Støtten ydes som regel kun i de 2 første studieår [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Industri- & Handelskammer Støtte til trængende medlemmmer eller disses enker/afkom. Støtte til handelsmæssig uddannelse. Hædersgaver. Flidspræmier. Yderligere oplysninger: Legatet anvendes hovedsageligt som støtte til værdige og trængende medlemmer af Aalborg Industri- & Handelskammer og den tidligere Nørresundby Handelsstansforening, disses enker og afkom. Herudover kan ydes støtte til gennemførelse af en handelsmæssig uddannelse til unge… Fortsæt læsning af Aalborg Industri- & Handelskammer

Aalborg Frivillige Bloddonorers Fond

Aalborg Frivillige Bloddonorers Fond Yder økonomisk støtte til personale til studierejser, kurser og videnskabelige møder, økonomisk støtte til lægevidenskabelig forskning, samt støtte til andre donorformål. Alt i Nordjyllands Amt. Ansøgningsskema kan rekvireres. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aalborg Bys og Omegns Sparekasses Fond

Aalborg Bys og Omegns Sparekasses Fond Støtte til værdigt trængende samt uddannelsesformål. De pågældende skal mindst i 5 år have haft fast bopæl i sparekassens virkeområde og helst have haft tilknytning til sparekassen enten som indskydere, låntagere, funktionærer eller andre medhjælpere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]